10.01.2020/21:29

Sfinks zakończył przegląd opcji strategicznych. Co z inwestorem?

Zarząd spółki Sfinks Polska zakończył 10 stycznia 2020 br. przegląd opcji strategicznych, który został rozpoczęty 1 sierpnia 2019 r. większość funduszy potencjalnie zainteresowanych inwestycją jako główną barierę podjęcia decyzji wskazywało jednak obszerny zakres rozwoju objęty strategią spółki. Jednocześnie wyrażano zainteresowanie inwestycją w wybrane projekty prowadzone przez firmę.

W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej Sfinks, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania dłużnego, zarządzania płynnością, pozyskania partnerów kapitałowych i strategicznych, wspierających wzrost pozycji konkurencyjnej marek oraz wzrost wartości spółki.

Zarząd prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami, bankiem finansującym, a także analizował dostępne oferty faktoringu. Spółka rozpoczęła negocjacje z inwestorem zainteresowanym inwestycją w akcje spółki na bazie istniejącej strategii w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki. Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9 proc. w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów, a proponowana kwota zaangażowania w okresie nie krótszym niż 3 lata może wynosić 25 mln zł.

Szczególnie istotnym elementem przeglądu było zlecenie przez zarząd doradcy zewnętrznemu przeprowadzenia analizy dostępnych opcji pozyskania finansowania rozwoju spółki od funduszy inwestycyjnych. Raport z analizy wskazuje na zainteresowanie zagranicznych funduszy strategią spółki ze względu m.in. na perspektywy rynkowe branży gastronomicznej w Polsce, skalę działania spółki oraz siłę marki Sphinx. Większość funduszy potencjalnie zainteresowanych inwestycją jako główną barierę podjęcia decyzji wskazywało jednak obszerny zakres rozwoju objęty strategią Spółki. Jednocześnie wyrażano zainteresowanie inwestycją w wybrane projekty prowadzone przez spółkę.

Wnioski z przeglądu opcji strategicznych posłużą zarządowi do opracowania aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Sfinks, która przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości w 1 kwartale 2020 r.

Niezależnie od wyników prowadzonego przeglądu opcji strategicznych zarząd firmy podjął działania zamierzające do przeprowadzenia emisji do 6 mln szt. akcji zwykłych serii P na okaziciela, działając w oparciu o uchwałę nr 21 z dnia 30 czerwca 2017 r. Walnego Zgromadzenia spółki i zwrócił się w dniu 10 stycznia 2020 r. do Rady Nadzorczej spółki o wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii P oraz ustalenie przez zarząd ich ceny na kwotę 1 PLN (jeden złoty) za jedną akcję - uchwała Rady Nadzorczej w tym zakresie została podjęta w tym samym dniu.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.