09.12.2020/11:11

Sprawa sprzedaży sieci Małpka Express. Sąd oddalił zażalenie dzieci Mariusza Świtalskiego na zabezpieczenie ich majątku

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenie dzieci Mariusza Świtalskiego na zabezpieczenie ich majątku. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie uszczuplania majątku. To kolejny etap sprawy, którą Forteam Investments wytoczył przeciw Mariuszowi Świtalskiemu.

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenie na postanowienie Sądu z 25 kwietnia 2020 r. dotyczące zabezpieczenia części majątku dzieci Mariusza Świtalskiego – Nataszy, Mateusza, Marcina i Mikołaja na roszczenia Forteam Investments Ltd. Postanowienie objęło łącznie 80 certyfikatów inwestycyjnych Świtalski FIZ, które Mariusz Świtalski darował na rzecz swojego potomstwa, uszczuplając w ten sposób swój majątek z pokrzywdzeniem Forteam jako wierzyciela.

Sąd podjął decyzję w związku z toczącym się sporem prawnym pomiędzy Forteam a Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od Mariusza Świtalskiego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł.

– Sąd po raz kolejny oddalił zażalenie rodziny Świtalskich, co pokazuje zasadność podejmowanych przez nas kroków prawnych. Decyzja ta dodatkowo wzmacnia nasze stanowisko w trwającym sporze, który, mamy nadzieję, znajdzie niedługo zakończenie – powiedział Christopher DeLise, prezes funduszu Delta, właściciela Forteam.

Certyfikaty inwestycyjne, będącego obecnie w stanie likwidacji, Świtalski FIZ to jedna z głównych składowych majątku rodziny Świtalskich. Reprezentują albo reprezentowały one prawa majątkowe m.in. z akcji różnych spółek kontrolowanych przez rodzinę Świtalskich.

W związku z m.in. zbyciem przez Mariusza Świtalskiego certyfikatów Świtalski FIZ Prokuratura Okręgowa w Warszawie od sierpnia br. prowadzi śledztwo. Dotyczy ono możliwości popełnienia licznych czynów zabronionych, które dotyczą przede wszystkim: świadomego niezaspokojenia roszczeń Forteam, prania brudnych pieniędzy i oszustwa.

Równolegle prowadzone jest także drugie śledztwo – przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów. Dotyczy ono zbycia przez Krzysztofa Belcarza 12,94 proc. akcji Czerwonej Torebki (nabytych wcześniej od Świtalski FIZ) na rzecz spółki Druga-Sowiniec Capital sp. z o. o. S.K.A. W tym wypadku prokuratura sprawdza czy przy okazji tej transakcji nie zostało popełnione przestępstwo polegające na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia Forteam.

Przypomnijmy, że 8 maja 2015 r., Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100 proc. akcji Małpka S.A., właściciela sieci sklepów Małpka Express. W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18 proc.) Czerwonej Torebki. Podpisując Umowę sprzedaży, strony zdawały sobie sprawę z trudnego położenia spółki Małpka. W samej umowie wskazano, że strony mają świadomość, iż w celu osiągnięcia progu rentowności tej spółki wymagane jest dalsze znaczne finansowanie.

Dlatego też, dodatkowo Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam Umowę Gwarancji, która gwarantowała Forteam uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Mariusz Świtalski złożył na piśmie oświadczenie, iż dysponuje on osobiście majątkiem niezbędnym do wywiązania się z zawartej Umowy Gwarancyjnej.

Gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 r., nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży określoną w Umowie Gwarancji, pomimo zaangażowania renomowanej, niezależnej firmy doradczej – CIC Corporate Finance, która przeprowadziła profesjonalny proces sprzedaży. Mariusz Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę.

W związku z tym, 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie Umowy Gwarancji. Mimo to, Mariusz Świtalski i spółki od niego zależne nie uregulowały swoich zobowiązań wobec Forteam, co w konsekwencji spowodowało konieczność złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń i wstąpienia na drogę powództwa cywilnego. W związku z działaniami Mariusza Świtalskiego, Forteam zostało zmuszone do podjęcia kolejnych kroków dążących do zabezpieczenia części majątku jego dzieci oraz innych podmiotów, do których Świtalski wytransferował własne mienie.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także