12.10.2016/11:36

UOKIK wydał w 2015 r. 1095 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

UOKiK monitoruje system kontroli wyrobów nieżywnościowych pod kątem ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami, wskazanymi w tzw. dyrektywach nowego podejścia. W 2015 r. UOKiK prowadził 461 spraw w tym zakresie, wydając  325 decyzji. W zainteresowaniu urzędu były przede wszystkim zabawki (233), środki ochrony indywidulanej (59) i sprzęt elektryczny (57).

UOKiK wraz z Inspekcją Handlową aktywnie działał w zakresie kontroli żywności. Przeprowadzono 18 ogólnokrajowych kontroli artykułów rolno-spożywczych, w tym dwie na poziomie unijnym (dotyczące ryb i miodu). Urząd pomagał przedsiębiorcom także w wyjaśnianiu nowych przepisów znakowania żywności. W 2015 r. UOKiK z Inspekcją Handlową przeprowadził też 11 ogólnopolskich kontroli w zakresie artykułów nieżywnościowych i usług. Skontrolowano 117 przedsiębiorców wprowadzających na rynek wyposażenie lub części samochodowe  objęte obowiązkiem homologacji. Z czego zakwestionowano 90 ze 441 partii wyrobów wprowadzonych do obrotu.

Jakość paliw
UOKiK jest odpowiedzialny również za zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wyniki kontroli prowadzonych w 2015 r. wykazały, że częściej kwestionowano jakość gazu LPG niż paliwa. W przypadku paliw ciekłych – benzyny i oleju napędowego – 2,79 proc. próbek ze skontrolowanych 933 nie spełniało wymagań jakościowych. W przypadku gazu LPG kontrola wykazała 3,91 proc. nieprawidłowych próbek wśród pobranych 486. Urząd wydał 86 decyzji, w których zobowiązał przedsiębiorców do pokrycia kosztów badań, jeśli kontrolowane próbki paliw nie spełniały wymagań jakościowych.

Legislacja
UOKiK jako organ administracji centralnej bierze aktywny udział w pracach legislacyjnych. W 2015 roku z inicjatywy urzędu zainicjowano prace nad m.in. ustawą o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nowelizacją przepisów z obszaru ochrony konsumentów w kodeksie cywilnym, założeniami do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. UOKiK zaopiniował łącznie 1449 projektów i stanowisk projektów sejmowych pod kątem wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.