05.10.2016/11:14

W Polsce najwięcej firm działa w handlu

W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1905,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 4,3% w skali roku oraz o 11,0% w stosunku do roku 2010. Przychody badanej zbiorowości w latach 2010-2015 zwiększyły się o 28,2% (tj. o 215,0 mld zł), a liczba pracujących o 8,2% (tj. o 284,9 tys. osób). Wynik finansowy w 2015 r. osiągnął poziom 124,9 mld zł i był o 15,1% wyższy niż w roku poprzednim i o 34,7% niż w roku 2010. W 2015 r. wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 87,2%, wobec 87,7% w 2014 r. i 87,8% w 2010 r.

W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w grupie mikroprzedsiębiorstw dominowały jednostki należące do osób fizycznych (92,0%, tj. 1753,5 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 8,0% (151,5 tys. podmiotów). Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości, pomimo nieznacznego spadku w porównaniu do roku ubiegłego, stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (25,1%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6%). W ostatnich latach obserwowano spadek udziału podmiotów prowadzących działalność budowlaną - w 2015 roku odsetek ten wyniósł 12,3%.

Struktura liczby przedsiębiorstw, pracujących oraz przychodów według rodzaju działalności w 2015 r.

W 2015 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 976,4 mld zł przychodów (co oznacza 10,4% wzrostu w skali roku). Najwyższy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (41,9%), przy czym w stosunku do roku 2010 zaobserwowano spadek tego udziału o 3,2 p. proc. W tym samym okresie zmniejszył się również udział przedsiębiorstw budowlanych w generowaniu przychodów podmiotów najmniejszych – o 2 p. proc., do 10,1% w roku 2015.

Przychody w przeliczeniu na jeden podmiot kształtowały się od 95,4 tys. zł (w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą działalność usługową) do 1733,9 tys. zł (w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa).

Przychody na jednego pracującego wyniosły 259,4 tys. zł (wobec 247,7 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1132,5 tys. zł), obsługę rynku nieruchomości (389,7 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (370,7 tys. zł), a najniższe – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (59,8 tys. zł).

W 2015 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób poniosły koszty w wysokości 851,5 mld zł, tj. o 9,8% wyższe niż rok wcześniej. Najwyższy udział w kosztach, analogicznie jak w przychodach, miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów (44,6%). Koszty w przeliczeniu na jeden podmiot wyniosły 447,0 tys. zł.

Wskaźnik poziomu kosztów (udział ponoszonych przez mikroprzedsiębiorstwa kosztów w osiąganych przychodach) spadł w 2015 r. do 87,2% (wobec 87,7% w roku poprzednim). Najwyższy wskaźnik poziomu kosztów wykazały mikroprzedsiębiorstwa prowadzące następujące rodzaje działalności: obsługa rynku nieruchomości (97,7%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (95,0%) oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych (92,9%), a jeden z najniższych – jednostki zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (70,2%).

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.