03.02.2016/10:12

WAŻNE: Ocena skutków nowego projektu ustawy

Ministerstwo Finansów prognozuje, że po wejściu w życie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej nastąpi poprawa konkurencyjności mikro, małych i średnich firm w stosunku do dużych sieci handlowych. Czego jeszcze spodziewa się resort?

W Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do najnowszej wersji projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Ministerstwo Finansów informuje, że nowe prawo ma wpłynąć na "zwiększenie dochodów budżetu państwa, w celu finansowania wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu wsparcia rodzin >>500+<<".

Resort rekomenduje wprowadzenie nowego podatku o charakterze przychodowym od sprzedaży detalicznej obciążającego sprzedawców detalicznych i sieci handlowe o obrotach przekraczających 1,5 mln zł miesięcznie (kwota zwolniona od podatku). Proponuje się zróżnicowanie stawek podatku w zależności od wysokości przychodu tj.: 0,7 proc. do wartości 0,3 mld zł i 1,3 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 0,3 mld zł. Ponadto wyższe stawki podatku odpowiednio 1,3 proc. i 1,9 proc. będą obowiązywały od przychodu osiągniętego w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Zakłada się, że podatek ten nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.

Ministerstwo w dokumencie wskazuje, że podobne rozwiązanie obowiązuje na Węgrzech, gdzie funkcjonuje ryczałtowy podatek od sklepów w wysokości 0,01 proc. wartości sprzedaży netto. We Francji wprowadzono natomiast opłatę wymierzaną od rocznych obrotów na 1 mkw. powierzchni lokalu dotyczącą największych sieci handlowych o powierzchni ponad 400 mkw. i obrotach powyżej 460 tys. euro rocznie. W Hiszpanii funkcjonuje podatek regionalny naliczany od powierzchni lokalu przekraczającej 2,5 tys. mkw.

Autorzy projektu ustawy zauważają, że planowana w Polsce regulacja oddziaływać będzie ogółem na ok. 562 tys. podmiotów - właścicieli sieci handlowych i sprzedawców detalicznych. "W przypadku ograniczonego kręgu wskazanych podmiotów, których przychody przekroczą 18 mln zł rocznie", należy spodziewać się wzrostu obciążeń podatkowych.

Resort finansów poinformował, że projekt ustawy "dotychczas nie podlegał konsultacjom". Konsultowano natomiast wstępne założenia wprowadzenia nowego podatku z przedstawicielami branży handlowej.

Z tytułu nowej regulacji, dochody budżetu państwa do końca 2016 r. mają zwiększyć się o 1,5 mld zł. Szacowane dochody na rok 2017 to 2 mld zł.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że po wejściu w życie ustawy w przypadku sektora dużych przedsiębiorstw "może nastąpić czasowe obniżenie rentowności niektórych podatników". Resort spodziewa się także, że w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dojdzie do "poprawy konkurencyjności w stosunku do dużych sieci handlowych".

Inicjatorzy projektu uważają też, że "z uwagi na znaczny poziom konkurencji między sieciami handlowymi wprowadzenie podatku nie powinno skutkować wzrostem cen towarów." Wskazują, że dochody z podatku zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie programu wsparcia rodzin „500+”.

W Ocenie Skutków Regulacji znalazło się także stanowisko MF, że nowe prawo "powstrzyma zmniejszanie się liczby małych placówek handlowych".

Resort wskazuje, że Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.