12.04.2017/08:50

Właściciel InPost kończy 2016 r. ze stratą 136 mln zł - wstępne wyniki finansowe

Spółka Integer.pl S.A., operator sieci InPost, opublikował wstępne wyniki finansowe za 2016 r. Firma odnotowała ponad 136 mln zł straty na działalności operacyjnej. Dane mogą ulec zmianie, ponieważ nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta, jako że proces audytu nie został jeszcze zakończony.

Zarząd Integer.pl S.A.opublikował informację o wstępnych danych finansowych za 2016 r. Jak wynika ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, w 2016 r. spółka wypracowała ok. 502,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, natomiast koszty operacyjne ogółem wyniosły ponad 645,7 mln zł, co oznacza, że strata na działalności operacyjnej wyniosła ok. 136,5 mln zł. Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła ok.252,8 mln zł, a strata netto ok. 474,4 mln zł.

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wybranych danych finansowych za 2016 r. w celu umożliwienia podjęcia przez akcjonariuszy Spółki decyzji co do odpowiedzi na ogłoszone w dniu 24 lutego 2017 r. przez spółkę AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. oraz Prezesa Zarządu Spółki Rafała Brzoskę wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Zarząd podkreślił, że są to dane, które nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta, gdyż proces audytu nie został jeszcze zakończony i w związku z tym dane te mogą ulec zmianie.

"Wstępne wybrane dane finansowe za 2016 r. zostały przygotowane przy założeniu kontynuowania przez Spółkę działalności w okresie następnych 12 miesięcy, tj. przy założeniu, że Wezwanie dojdzie do skutku. Zarząd Spółki pragnie jednak podkreślić, że jak informował w Stanowisku Zarządu w sprawie Wezwania opublikowanym w raporcie bieżącym nr 17/2017 z dnia 13 marca 2017 r., w ocenie Zarządu w przypadku, gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez Wzywających w Wezwaniu, a w konsekwencji w przypadku braku inwestycji wskazanych przez Wzywających w dokumencie Wezwania istnieje ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie następnych 12 miesięcy. Przy założeniu braku kontynuowania działalności, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, dane finansowe wymagać będą przekształcenia i zdecydowanie będą różnić się od zaprezentowanych poniżej informacji. Na datę niniejszego raportu, Zarząd nie przygotowywał danych finansowych w oparciu o zasadę braku kontynuacji działalności i nie jest w stanie podać ich do publicznej wiadomości." - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, Zarząd Spółki podkreśla, że są to jedynie wstępne, wybrane dane finansowe, przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, a pełne i ostateczne dane zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, czyli 25 kwietnia 2017 r.

Jak informował 15 marca portal wiadomoscihandlowe.pl, właścicielowi paczkomatów grozi upadłość.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.