12.01.2018/00:24

Eurocash może utrudnić Maximie przejęcie Emperii?

8 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia firmy Eurocash S.A. - działającej w charakterze akcjonariusza spółki Emperia Holding o uchylenie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu. Zarząd Emperii nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem oraz podjął decyzję o zaskarżeniu tego orzeczenia.

Przypomnijmy, że 20 grudnia 2017 r.  w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emperia Holding wprowadzono zmianę w statucie spółki. Pełnomocnik Eurocash S.A. głosował przeciwko podjętej uchwale.

Podjęta przez NWZ uchwala, brzmiała następująco:

"1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. "Akcjonariusz Kontrolujący", ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2019 r., odkupić od niego akcje spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej.

Opcja sprzedaży wygasa:

  1.  z dniem, w którym na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, ogłoszonego  (przez Maxima Grupe) na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za cenę za akcję nie niższą niż 100 złotych, podmiot nabywający akcje spółki nabędzie w takim wezwaniu akcje stanowiące ponad 50 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniające do ponad 50 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce, jeżeli ogłoszenie takiego wezwania nastąpi przed dniem 30 czerwca 2018;
  2. z dniem 31 stycznia 2019 r.;

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 9 121 925 akcji, co stanowi 73,91 proc. kapitału zakładowego spółki Emperia Holding SA.

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 9 121 925, z czego oddano:

• 8 909 256 głosy "za",

• przy 212 669 głosach "przeciw"

• i braku głosów "wstrzymujących się".

Pełnomocnik akcjonariusza Eurocash S.A. oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Ooo 12.01.2018

    To oczywista gra aby utrudnić stokrotce transakcję. Kto mieczem wojuje od miecza ginie. Jeszcze się na tych praktykach przejedzie portugalski kolos na glinianych nogach

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.