24.08.2020/10:45

GUS podał dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw. Gastronomia i turystyka na minusie

W I półroczu 2020 roku spadek przychodów ogółem (5,2 proc.) był większy niż spadek kosztów ich uzyskania (4,4 proc.). Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe o 6,1 proc. od notowanych w I półroczu 2019 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 19,0 proc.). Wskaźnik rentowności najgorzej wypadł w gastronomii i turystyce.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 63,3 mld zł i był niższy o 9,2 proc. niż w I półroczu 2019 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,8 mld zł i był wyższy o 2,2 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 7,5 mld zł wobec 4,1 mld zł w I półroczu 2019 roku).

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z 5,1 proc. przed rokiem do minus 11,7 proc.), górnictwie i wydobywaniu (z 5,5 proc. do minus 2,9 proc.), pozostałej działalności usługowej (z 6,2 proc. do minus 0,9 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,6 proc. do 0,6 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 7,9 proc. do 6,2 proc.), przetwórstwie przemysłowym (z 4,8 proc. do 3,2 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,8 proc. do 3,1 proc.) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,0 proc. do 1,8 proc.). Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 8,0 proc. do 10,6 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 6,0 proc. do 7,7 proc.), budownictwie (z 2,9 proc. do 4,0 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,4 proc. do 7,2 proc.) oraz w informacji i komunikacji (z 6,8 proc. do 7,5 proc.).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 42,6 proc. (wobec 34,6 proc. przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 102,9 proc. (wobec 97,9 proc. przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20 proc. uzyskało 61,9 proc. przedsiębiorstw (wobec 49,2 proc. przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100 proc. do 130 proc. odnotowało 12,3 proc. badanych przedsiębiorstw (wobec 12,2 proc. przed rokiem).


 

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także