25.08.2020/14:23

GUS: Szczegółowe dane pokazują pełniejszy obraz wpływu pandemii na rynek pracy

Specyficzny okres i ograniczenia związane z przemieszczeniem się, koniecznością zachowania dystansu społecznego, a także trudności w działalności wielu firm i gałęzi gospodarki wpłynęły na zmiany na rynku pracy, obserwowane wewnątrz poszczególnych zbiorowości. Podstawowe wskaźniki oraz liczebności odnotowywane dla całej zbiorowości pracujących nie oddają jednak w pełni skali zmian zachodzących w wyniku pandemii COVID -19. Dopiero bardziej szczegółowe przekroje pokazują pełniejszy obraz sytuacji – analizuje GUS.

Jedną z kategorii wchodzących w skład zbiorowości pracujących są osoby, które posiadają pracę, ale w badanym tygodniu z różnych przyczyn jej nie wykonywały. Wśród 1962 tys. osób, które w II kwartale 2020 roku posiadały pracę, ale jej nie wykonywały w badanym tygodniu, aż 1221 tys.(tj. 62,2 proc.) wskazało, że miało to bezpośredni związek „z koronawirusem”.

Szczególnie istotną grupą wydają się tu osoby, które jako przyczynę niewykonywania pracy w badanym tygodniu podały przerwę w działalności zakładu pracy – w II kwartale 2020 było ich 684 tys. (z czego dla 675 tys. przerwa ta związana była bezpośrednio z pandemią COVID-19). W stosunku do sytuacji z poprzedniego kwartału odnotowano ponad trzykrotny wzrost liczebności grupy pracujących, ale nie wykonujących pracy z tego powodu, natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku wzrost ten był znacząco wyższy, gdyż w II kwartale 2019 roku liczebność tej populacji wynosiła 7 tys.

Inną cechą charakterystyczną dla zbiorowości pracujących w II kwartale 2020 roku był zdecydowany wzrost liczby osób, które w badanym tygodniu pracowały krócej niż zwykle z przyczyn związanych z zakładem pracy. W omawianym okresie populacja ta liczyła 513 tys. osób i w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła 3-krotnie, natomiast jeszcze wyraźniej zwiększyła się w odniesieniu do II kwartału 2019 roku (por. wykres 4). W ramach opisywanej zbiorowości w II kwartale 2020 r. aż 504 tys. osób wskazało, że sytuacja ta miała bezpośredni związek z pandemią COVID-19.

Wpływ pandemii COVID-19 widoczny był również w danych odnoszących się do miejsca wykonywania pracy. W II kwartale 2020 roku liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 2124 tys. (co stanowiło 13,1 proc. wszystkich pracujących) i podwoiła się w stosunku do I kwartału 2020 r. (wzrost o 1077 tys. osób), jak i do analogicznego okresu poprzedniego roku (wzrost o 1262 tys. osób). Wśród tej omawianej zbiorowości z II kwartału 2020 r. 1539 tys. osób (tj. 72,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1493 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).

Źródło: GUS, Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku (dane wstępne)

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także