11.06.2020/09:21

Henkel chce pozyskiwać energię tylko ze źródeł odnawialnych

W ramach zobowiązania do ochrony klimatu firma Henkel określiła cele w zakresie redukcji emisji CO2. Chodzi m.in. o pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Cele zostały zatwierdzone przez Science Based Targets initiative (SBTi) jako zgodne z wytycznymi Porozumienia Paryskiego. Henkel chce zmniejszyć ilość emisji gazów cieplarnianych wynikającej z działań operacyjnych o 67 proc. na tonę produktu do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2017. Ponadto do tego samego momentu zamierza także ograniczyć o 30 proc. na tonę emisję gazów związaną z towarami i usługami zakupionymi przez firmę.

Co istotne, Henkel deklaruje, że do 2030 roku uda mu się pozyskiwać 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych. W bazowym 2017 roku wskaźnik ten sięgał 6 proc.

Założone przez Henkla cele, dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, wynikającej z działań operacyjnych firmy i jak podkreślają jej przedstawiciele, są zgodne z najbardziej ambitnym celem wskazanym przez Porozumienie Paryskie, jakim jest utrzymanie ocieplenia klimatu na poziomie1.5°C.

– Jednym z naszych priorytetów w Henklu jest ochrona środowiska, stąd też całkowicie popieramy cele klimatyczne i założenia Porozumienia Paryskiego. Do 2040 r. chcemy wcielić w życie naszą wizję firmy klimatycznie-pozytywnej. W zgodzie z naszymi długoterminowymi strategicznymi zobowiązaniami wyznaczyliśmy sobie konkretne cele redukcji emisji, które zostały pozytywnie ocenione jako wspierające plan zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C – powiedziała Uwe Bergmann, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Henklu.

Chcąc zrealizować do 2040 r. wizję firmy klimatycznie-pozytywnej, Henkel planuje zmniejszyć ślad węglowy produkcji o 65 proc. do 2025 i o 75 proc. do 2030 r. w stosunku do bazowego roku 2010 poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Do 2040 roku Henkel zamierza zamienić wszystkie obecnie wykorzystywane w produkcji paliwa kopalne na alternatywne, neutralne dla klimatu źródła energii oraz dostarczać nadmiar neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii stronom trzecim. 

Ponadto Henkel chce wykorzystywać swoje marki i technologie, by pomóc klientom, konsumentom i dostawcom zaoszczędzić 100 mln ton CO2 w okresie między rokiem   2015 a 2025.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.