01.03.2021/12:32

Ministerstwo Zdrowia: „Abolicja czynszowa” w centrach handlowych pozostawia stronom swobodę zawierania umów

Ministerstwo Zdrowia publikuje swoje stanowisko, w którym zawiera interpretację budzącego wiele emocji przepisu art. 15ze „ustawy covidowej”, dotyczącego tzw. „abolicji czynszowej”. Zdaniem urzędu, regulacje te nie wpływają na swobodę zawierania umów i pozostawiają stronom prawo do wyboru korzystnych dla nich rozwiązań prawnych.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, celem przepisu art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwanej „ustawą COVID-19” – jest zapewnienie obu stronom umowy podtrzymania relacji biznesowych i możliwości osiągania w przyszłości dochodów z działalności, zmniejszonych w wyniku pandemicznych ograniczeń w działalności galerii handlowych.

Przedstawiona przez ministerstwo wykładania art. 15ze ustawy COVID-19 została przygotowana w oparciu o analizę językową i celowościową przepisu.

„Po pierwsze, z brzmienia przepisu jasno wynika, że oferta (abolicji czynszowej – red.) może być złożona przez najemcę każdorazowo po odwołaniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a treść oświadczenia zawarta w ofercie została wprost wskazana w przepisie, tj. przedłużenie umowy o okres obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Do drugie, dodatkowy okres przedłużenia umowy ma pozwolić na 'odrobienie strat' przy uwzględnieniu, że w dalszym ciągu utrzymuje się stan pandemii i powrót do zysków sprzed pandemii nie nastąpi natychmiastowo.” – czytamy w stanowisku MZ.

Urząd zaznacza, że skorzystanie z tego przepisu nie wpływa na możliwość wcześniejszego zakończenia obowiązywania umowy, np. na skutek rozwiązania albo wypowiedzenia umowy. Nie wpływa także na inne postanowienia umowy, które mogą być modyfikowane zgodnie z wolą stron, w ramach zasady swobody umów. Zdaniem ministerstwa, przepis ten daje jedynie szanse na utrzymanie wzajemnych zobowiązań.

Jak czytamy w dokumencie, przepis art. 15ze ustawy COVID-19 nie dyskryminuje ani nie pogarsza sytuacji stron umowy najmu. Najemcy mają prawo wyboru rozwiązań prawnych, zarówno „covidowych”, jak i zawartych w kodeksie cywilnym. Jeśli uznają, że nie chcą przedłużać współpracy z wynajmującymi, nie mają obowiązku korzystać z art. 15ze ustawy COVID-19.

Wynajmujący z kolei, nawet po przedłużeniu umowy na skutek złożenia oferty, mają możliwość skorzystania z rozwiązań ustalonych w umowie, obowiązujących przepisów lub dokonać nowych ustaleń z najemcami. Obie strony mogą umówić się np. na okresy, które uznają w ich sytuacji za najbardziej optymalne.

„Konstrukcja przepisu w zakresie zapewnienia braku obowiązku wzajemnych świadczeń jest przy tym oparta na instytucji znanej polskiemu prawu cywilnemu, wyrażonej w art. 495 Kodeksu cywilnego.” – przekonuje ministerstwo zdrowia.

Urząd zaznacza, że ogólna wykładnia przepisu, oparta na jego literalnym brzmieniu, nie ma mocy wiążącej i nie nakazuje przedsiębiorcom jakiegokolwiek zachowania.

„Tego rodzaju stanowiska nie podlegają też procedurze zmiany czy uchylenia. Podkreślenia wymaga natomiast, że najemcy nie mają obowiązku korzystania z art. 15ze ustawy COVID-19, a jeśli ocena ich sytuacji i indywidualnych okoliczności prowadzi do wniosku, że lepsze będzie dla nich nieprzedłużanie umowy, mogą skorzystać z innych rozwiązań prawnych.” – czytamy w stanowisku.

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że obecna sytuacja epidemiczna oraz w jej konsekwencji społeczna i ekonomiczna jest trudna. Przekonuje, że najskuteczniejszą bronią w walce z pandemią jest przerwanie transmisji wirusa, co jest możliwe dzięki wprowadzeniu ograniczeń, zwłaszcza możliwości przebywania w tym samym miejscu osób z różnych środowisk przez dłuższy czas. Urząd zwraca przy tym uwagę, że rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2021 r. uchyla wprowadzone wcześniej przepisy, odnoszące się do handlu detalicznego oraz działalności usługowej w obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 mkw.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także