12.08.2017/10:46

Podatek handlowy odroczony do 1 stycznia 2019 r.

Rząd planuje zmianę w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 6 lipca 2016 r. i przesuwa termin obowiązywania przepisów ustawy na dzień 1 stycznia 2019 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Projektowane rozwiązanie legislacyjne oznaczać będzie brak wpływów do budżetu państwa  z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej za 2018 r. w wysokości 1590,6 mln zł.

Projekt zmiany ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ma na celu przedłużenie na 2018 r. zawieszenia obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Konieczność przedłużenia terminu zawieszenia związana jest z nierozpoznaniem skargi złożonej przez Polskę do TSUE w dniu 30 listopada 2016 r. na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r. wszczynającej postępowanie w sprawie pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE i nakazującej zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej. Od rozstrzygnięcia TSUE uzależniona będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową daninę, podatek od sprzedaży detalicznej. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2016 r. i zgodnie  z pierwotnym brzmieniem ustawy, jej przepisy miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia.

Stosownie do przepisów ustawy, podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja obawiała się, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

Jednocześnie, Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję (tzw. nakaz zawieszenia).

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, Komisja nie kwestionowała prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat. Wskazała jednakże, iż system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa.

Według wstępnej oceny Komisji progresywna stawka nie była uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Oznaczało to ryzyko podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznej decyzji uznającej, iż przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej. W konsekwencji mogłaby zaistnieć konieczność zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami. Takie postepowanie mogłoby narazić Skarb Państwa na stratę.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.