19.09.2019/11:03

Praca w handlu może być bardzo niebezpieczna. Wstrząsające wyniki kontroli PIP

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w 2018 r. ponad 600 kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nieprawidłowości stwierdzono w co trzeciej placówce. Ciasnota, przeszkody, nieprawidłowe składowanie towarów, zawężanie ciągów komunikacyjnych, a przede wszystkim wadliwe, grożące porażeniem instalacje i urządzenia elektryczne – to najczęściej stwierdzane zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w ubiegłym roku 122 kontrole placówek wielkopowierzchniowych – o powierzchni sali sprzedaży minimum 300 mkw – na rzecz których pracę świadczyło ponad 6 tys. osób. Ponadto przeprowadzono 503 kontrole podmiotów sklasyfikowanych jako pozostałe punkty handlowe, na rzecz których pracę świadczyło 3,9 tys. osób. Łącznie przeprowadzono 625 kontroli w 567 podmiotach zatrudniających 9,9 tys. osób. Wnioski z tych kontroli mogą niepokoić.

PIP podzieliła podsumowanie kontroli na dwie części, dotyczące placówek wielkopowierzchniowych i mniejszych sklepów.

Placówki wielkopowierzchniowe

Najczęściej ujawnianą nieprawidłowością było niewłaściwe składowanie i magazynowanie towarów – 33 proc. placówek. Stwierdzano także zawężanie ciągów komunikacyjnych, co utrudniało pracownikom dostęp do zastawionych produktów oraz pomieszczeń i urządzeń, jak również stwarzało zagrożenia wypadkowe.

Zdaniem PIP, głównym powodem tych uchybień było nadmierne natężenie przepływu produktów przez placówkę, powodowane były także przez niedoświadczony personel, dążący do zapewnienia ciągłości sprzedaży danego asortymentu.

Podczas niemal co czwartej kontroli stwierdzano brak oznakowania miejsc niebezpiecznych – grożących uderzeniem, potknięciem, przewróceniem, również na ciągach komunikacyjnych. Inspekcja podkreśla, że prawidłowe oznakowanie takich miejsc ma istotne znaczenie w zapobieganiu wypadkom przy pracy.

Wiele wykrytych nieprawidłowości dotyczyło eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Ujawniono m.in. niezabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przewody elektryczne, leżące w ciągach komunikacyjnych, niejednokrotnie stwarzające ryzyko potknięcia i upadku, a także gniazda czy obudowy urządzeń elektrycznych grożące porażeniem prądem elektrycznym.

Nieprawidłowości te były skutkiem niezapewnienia przez kadrę zarządzającą właściwego i stałego nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Wszystkie odnotowane w tym zakresie nieprawidłowości wystąpiły w 25 proc. placówek.

- Z analizy dokumentacji kontrolnych wynika, że wiele uchybień związanych było z szeroko rozumianym przygotowaniem pracowników do pracy, zapewnieniem właściwych instrukcji bhp czy z oceną ryzyka zawodowego. W co czwartej kontrolowanej placówce stwierdzono brak instrukcji bhp dotyczących eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz niezapewnienie przez pracodawcę dostępu do obowiązujących na terenie zakładu pracy instrukcji bhp. Natomiast w co piątej stwierdzono brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego lub niepoprawnie przeprowadzoną ocenę ryzyka, np. niezidentyfikowanie wszystkich występujących zagrożeń – podkreśla PIP.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.