25.11.2019/19:17

Sprzedaż żywności odrabia straty. Wysokie ceny nie przeszkadzają Polakom w zakupach [ANALIZA]

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku w cenach bieżących o 5,4 proc. r/r wobec wzrostu o 5,3 proc. we wrześniu, co było powyżej prognozy banku Credit Agricole Bank Polska (4,0 proc.) i konsensusu rynkowego (5,1 proc.). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w październiku do 4,6 proc. r/r wobec 4,3 proc. we wrześniu.

Wzrost rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w październiku nastąpił mimo efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych – we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w październiku br. była ona taka sama jak przed rokiem – a także efektu wysokiej bazy sprzed roku w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części”. Efekt ten przyczynił się do obniżenia liczonej w cenach stałych dynamiki sprzedaży w tej kategorii z 10,7 proc. r/r we wrześniu do 6,8 proc. w październiku.

– W strukturze październikowej sprzedaży detalicznej na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost dynamiki sprzedaży żywności w sklepach wyspecjalizowanych. W cenach stałych sprzedaż w tej kategorii wzrosła o 0,9 proc. r/r wobec spadku o 2,9 proc. we wrześniu (w ujęciu miesięcznym nominalna sprzedaż żywności wzrosła o 8,8 proc. m/m). Sygnalizuje to, że sformułowana przez nas w ubiegłym miesiącu hipoteza o negatywnym wpływie silnego skumulowanego wzrostu cen żywności na popyt na produkty żywnościowe nie znajduje, jak dotąd, potwierdzenia. Pogłębioną weryfikację tej hipotezy umożliwią dane o sprzedaży detalicznej w listopadzie br. – wyjaśnia Jakub Borowski, Główny Ekonomista,Credit Agricole Bank Polska.

W październiku 6-miesieczne średnie kroczące dla rocznej realnej dynamiki sprzedaży w kategoriach „meble, rtv, agd” oraz „sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach”, będące barometrami siły popytu konsumpcyjnego, utrzymały się na wysokim poziomie (odpowiednio 9,7 proc. i 12,5 proc.). Na silną tendencję do wzrostu popytu konsumpcyjnego wskazuje również wysokie tempo wzrostu sprzedaży w cenach stałych z wyłączeniem samochodów, paliwa i żywności sprzedawanej w wyspecjalizowanych sklepach (6,8 proc. r/r wobec 7,3 proc. w październiku).

Czynnikami oddziałującymi w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki konsumpcji – w szczególności usług, które nie są ujęte w miesięcznych danych o sprzedaży detalicznej – pozostają rozszerzony program 500+ i utrzymujące się bardzo dobre nastroje konsumenckie, znajdujące odzwierciedlenie w odnotowanej w badaniach GUS wysokiej skłonności gospodarstw domowych do dokonywania „ważnych zakupów”.

W przeciwnym kierunku oddziałuje obserwowane w ostatnich miesiącach wyhamowanie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, przyczyniające się do spowolnienia wzrostu realnego funduszu płac i, w konsekwencji, wolniejszego wzrostu popytu konsumpcyjnego. Począwszy od 2020 r. efekt ten zostanie skompensowany przez silny wzrost płacy minimalnej, powodujący wzrost rocznej dynamiki płac i funduszu wynagrodzeń.

– Opublikowane dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zakładającej spowolnienie wzrostu konsumpcji w IV kw. (4,4 proc. r/r wobec 4,6 proc. w IV kw.). Weryfikacja tego scenariusza dla konsumpcji w II poł. 2019 r. będzie możliwa po zaplanowanej na najbliższy piątek publikacji danych o strukturze PKB w III kw. – podsumowuje Jakub Borowski.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.