19.02.2020/15:58

Wyższa płaca minimalna zwiększyła dynamikę wynagrodzeń. Inflacja pochłonęła większość wzrostów [ANALIZA]

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 7,1 proc. r/r w styczniu wobec 6,2 proc. w grudniu 2019 r., kształtując się nieznacznie powyżej prognozy Credit Agricole Bank Polska (7,0 proc.) i konsensusu rynkowego (6,7 proc.). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 2,6 proc. r/r wobec 2,8 proc. w grudniu.

Do znaczącego przyspieszenia wzrostu płac w styczniu przyczyniła się większa niż przed rokiem podwyżka płacy minimalnej (w 2019 r. podniesiono ją o 7,1 proc., podczas gdy w 2020 r. wzrosła ona o 15,6 proc.). Według szacunków analityków Credit Agricole, podwyżka wynagrodzeń osób najgorzej zarabiających oddziałuje w kierunku wzrostu dynamiki wynagrodzeń ogółem o ok. 1,1 pkt. proc. Należy jednak pamiętać, że podwyżka płacy minimalnej przyczynia się również do wzrostu zarobków także osób lepiej zarabiających – pracodawcy podnoszą ich pensje, aby zachować odpowiednie zależności pomiędzy wynagrodzeniami różnych stanowisk w ramach siatki płac.

Eksperci są zdania, że efekt ten będzie się stopniowo materializował w kolejnych miesiącach, co będzie czynnikiem dynamizującym wzrost wynagrodzeń ogółem. Dzisiejsze dane nie zmieniają zatem ich prognozy wzrostu płac w gospodarce narodowej w całym 2020 r. (7,4 proc. wobec 7,2 proc. w 2019 r.). Wsparciem dla tego scenariusza, zakładającego tylko nieznaczny wzrost dynamiki płac, są wyniki styczniowego badania koniunktury NBP (Szybki Monitoring). Wskazują one, że skala prognozowanych podwyżek w 2020 r. nie ulegnie istotnemu zwiększeniu w porównaniu z 2019 r.

Mniejsza niż przed rokiem rewizja danych o zatrudnieniu

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 1,1 proc. r/r wobec 2,6 proc. w grudniu, co było znacząco poniżej prognozy CA (1,8 proc.) i konsensusu rynkowego (2,0 proc.). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 44,9 tys. osób. Silny miesięczny wzrost zatrudnienia był spowodowany coroczną rewizją danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach – zatrudniających do 9 osób. Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku przekroczyło 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniających co najmniej 10 osób.

Wzrost zatrudnienia w styczniu 2020 r. był wyraźnie niższy niż przed rokiem (wówczas wyniósł on 135,7 tys.), co oddziaływało w kierunku zmniejszenia jego rocznej dynamiki. Mniejsza skala rewizji jest spójna z obserwowanym obecnie wyhamowaniem poprawy sytuacji na rynku pracy. Precyzyjna prognoza wzrostu zatrudnienia w styczniu jest trudna do wykonania, a tym samym dzisiejszego negatywnego zaskoczenia w tym zakresie nie należy traktować jako sygnału wyraźnego pogorszenia perspektyw na rynku pracy.

„Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w styczniu 3,8 proc. r/r wobec 5,5 proc. w grudniu ub. r. i 5,6 proc. w IV kw. ub. r. Ze względu na wspomnianą wyżej rewizję danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach dane o dynamice realnego funduszu płac w grudniu ub. r. i styczniu br. nie są w pełni porównywalne. Pełniejsza ocena tendencji w zakresie realnego funduszu płac będzie możliwa w marcu po publikacji lutowych danych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. Zgodny z oczekiwaniami wzrost wynagrodzeń w styczniu stanowi wsparcie dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki konsumpcji w IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r. (3,4 proc. r/r).” – czytamy w analizie Makro Plus.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.