28.05.2018/13:49

Żabka ma prawo po swojej stronie – głos w dyskusji w sprawie zakazu handlu w niedziele

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni już na etapie prac legislacyjnych budziła wiele kontrowersji, a zakres obowiązującego od 1 marca 2018 r. zakazu handlu wciąż rodzi wątpliwości interpretacyjne. Wątpliwości te napędzają toczoną od kilku miesięcy dyskusję wokół tego co i pod jakimi warunkami wolno handlowcom, jaka działalność stanowi dopuszczalny wyjątek od zakazu, a jaka wykracza poza przewidziane w ustawie wyłączenia. W dyskusji tej coraz częściej używa się pojęcia „obejście prawa”, co skłania do refleksji na temat znaczenia tego terminu i zasadności jego stosowania w kontekście działań dostosowawczych podejmowanych przez branżę – piszą w komentarzu dla portalu wiadomoscihandlowe.pl Tomasz Kaczyński oraz Anna Hlebicka-Józefowicz z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Konstrukcja zakazu handlu w niedziele przewidzianego w ustawie

Ustawa wprowadza generalny zakaz prowadzenia w niedziele handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania ich wykonywania pracownikom lub zatrudnionym. Zakaz został sformułowany w sposób bezwzględny („są zakazane”), jednak w praktyce doznaje on szeregu wyjątków. Spod zakazu wyłączono bowiem pewne kategorie placówek handlowych lub zakresy działalności, wyliczone w ustawie na zasadzie wyczerpującego katalogu. W efekcie działalność handlowa, którą da się zakwalifikować jako jeden z wymienionych w ustawie wyjątków nie podlega zakazowi i może być prowadzona w niedziele na dotychczasowych zasadach.

Przykładem takiej działalności jest świadczenie w placówkach handlowych usług pocztowych. W efekcie placówki te są placówkami pocztowymi w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i – jako takie – mogą być otwarte w niedziele. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele nie jest przy tym konieczne, by działalność „pocztowa” takiej placówki stanowiła jej „przeważającą działalność”, w przeciwieństwie np. do handlu kwiatami. Przedsiębiorcy ci działają więc zgodnie z prawem, a formułowane pod ich adresem – m.in. przez „Solidarność” – zarzuty prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami współżycia społecznego należy uznać za chybione.

Trudno bowiem przyjąć, że prowadzenie działalności wpisującej się w ustawowy wyjątek od zakazu stanowi automatycznie obejście prawa. Zwłaszcza gdy – jak np. w przypadku sieci Żabka – działalność ta stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy z operatorem pocztowym i utrwalonej przez lata praktyki handlowej.

W naszej ocenie przedsiębiorcy, którzy ze względu na specyfikę, profil lub zakres prowadzonej działalności – zarówno tej wykonywanej przed wejściem w życie ustawy, jak i rozpoczętej po jej wejściu w życie – mieszczą się w katalogu wyjątków, korzystają z wyłączenia bezpośrednio na podstawie nowych przepisów. Korzystanie to nie wymaga jakiegokolwiek dodatkowego potwierdzenia, a organy inspekcji pracy, zobligowane do działania na podstawie i w granicach prawa, nie mogą egzekwować zakazu od przedsiębiorców, do których nie jest on adresowany. Dotyczy to także placówek handlowych o statusie placówek pocztowych.

Obejście prawa, czyli co?

Obejście prawa polega na osiąganiu nielegalnego skutku legalnymi środkami. Jest to działanie celowe, obliczone na uchylenie się od skutków związania daną regulacją. Najczęściej charakteryzuje się przy tym pewną dozą sztuczności – jest nietypowe z punktu widzenia dotychczasowej praktyki działania dopuszczającego się go podmiotu. Może też polegać na stwarzaniu pozorów zgodności z prawem. Działanie to nie zawiera wówczas elementów wprost niezgodnych z ustawą, ale jest ono podejmowane w celu z ustawą sprzecznym. Czyli za działaniem, które w świetle określonej normy prawnej należy uznać za dopuszczalne kryje się aktywność co do istoty zakazana przez ustawę.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.