02.01.2019/10:33

Zakaz handlu w niedziele. Główny Inspektor Pracy chce doprecyzowania kwestii udzielania pomocy przez członków rodziny

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek skierował pismo do Kancelarii Sejmu, w którym prosi o doprecyzowanie jednego z przepisów, jakie znalazły się w zaproponowanym przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projekcie nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Chodzi o nowy, projektowany ustęp, zmierzający do określenia kręgu osób, z których nieodpłatnej pomocy będą mogli korzystać w niedziele przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że kwestia interpretacji aktualnie obowiązującego przepisu zezwalającego na handel w niedziele jest sporna.

Z jednej strony, ustawa mówi, że w niedziele handel może być prowadzony "przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek" (art. 6 pkt 27). Jednak Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej interpretują ten przepis liberalnie, zezwalając na udzielanie pomocy tego rodzaju przedsiębiorcom przez członków rodziny.

Aby uniknąć fikcji prawnej i jednocześnie rozwiać wszelkie wątpliwości, posłowie PiS proponują w projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowanie tej kwestii, połączone ze stworzeniem zamkniętego katalogu osób mogących udzielać pomocy w sklepie w niedziele. Posłowie chcą zapisać w ustawie, że "przedsiębiorca będący osobą fizyczną, przy prowadzeniu handlu w placówce handlowej zgodnie z przepisem ust. 1 pkt 27 może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma".

Zarazem proponuje się kolejny przepis, zgodnie z który osoby wspomniane powyżej "nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5, w placówce handlowej lub placówkach handlowych u przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 27".

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy, taki przepis mógłby budzić wątpliwości interpretacyjne.

- Aby uniknąć wątpliwości w zakresie wykładni nowych przepisów, proponuję doprecyzować zapis ustępu 4, tak aby wynikało z niego jednoznacznie, że członkowie rodziny udzielającej nieodpłatnej pomocy przedsiębiorcy korzystającemu z wyłączenia spod zakazu handlu na podstawie pkt 27, nie mogą być pracownikami ani zatrudnionymi u tego przedsiębiorcy, który korzysta z pomocy ww. osób - napisał Wiesław Łyszczek w piśmie datowanym na 19 grudnia.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.