25.01.2024 / 14:49
StoryEditor

Nowa era multilingwizmu: jak biuro tłumaczeń odpowiada na globalne wyzwania XXI wieku?

Branża tłumaczeniowa w ciągu ostatnich kilkunastu lat doświadczyła prawdziwej rewolucji. Wraz z rozwojem Internetu i nieograniczonym dostępem do informacji, zarówno codzienna, jak i specjalistyczna komunikacja wymagają znajomości różnych języków. Co oferują biura tłumaczeń w obliczu nowej ery multilingwizmu i globalnych wyzwań branży?

Największe wyzwania biura tłumaczeń

Kulturoznawcy zwracają uwagę, że znajomość języków obcych jest podstawą poprawnej komunikacji międzynarodowej i kluczem do osiągnięcia sukcesu w życiu społecznym i zawodowym. Unia Europejska uznała, iż zdolność komunikowania się w językach obcych jest jedną z kluczowych kompetencji współczesnego świata. Z tych względów warto ją rozwijać i uczyć się różnych języków już od najmłodszych lat. Na globalnym rynku, chcąc dotrzeć do klientów, kontrahentów czy współpracowników na całym świecie, nieodzowne wydaje się pokonywanie barier językowych. Umiejętności w tym zakresie mogą stać się atutem na rynku pracy i w życiu prywatnym.

Jednym z największych wyzwań, z którym mierzą się lingwiści i tłumacze w XXI wieku jest stale rosnące zainteresowanie przekładem maszynowym i sztuczną inteligencją, czyli popularnymi narzędziami do szybkich tłumaczeń. Dla niektórych osób są to potencjalnie groźni konkurenci, dla innych narzędzia pracy, które mogą pomóc w realizacji profesjonalnych przekładów. Dobre biuro tłumaczeń, stając przed wyzwaniami i mierząc się z nimi, jest w stanie wypracować odpowiedni kompromis, zapewniając przy tym wysoką jakość tłumaczeń realizowanych przez człowieka. Priorytetem dla profesjonalnych tłumaczy nadal są jakość i wartość merytoryczna przekładanych treści.

Różnorodność językowa w biurze tłumaczeń

Firmom tłumaczeniowym zleca się przekłady w różnych językach i dialektach. Obecnie coraz częściej zlecenia dotyczą nie tylko popularnych języków, np. języka angielskiego czy niemieckiego, ale także języków rzadkich. Wyzwaniem dla biura tłumaczeń jest w takim przypadku zapewnienie wsparcia tłumacza, który biegle zna oba języki (oryginału i docelowy) oraz eksperta, który ma odpowiednią wiedzę na temat kultury oraz specyfiki danego regionu. Aby sprostać temu wyzwaniu, dobre biura podejmują współpracę z tłumaczami różnych części świata, którzy nie tylko mają kompetencje lingwistyczne, ale także znają konteksty kulturowe.

Bez wątpienia oprócz biegłej znajomości różnych języków kluczowa w pracy tłumacza XXI wieku jest dbałość o jakość i spójność tłumaczenia. W czasach powszechnej wielojęzyczności ma to szczególne znaczenie w pracy biura tłumaczeń. Profesjonaliści dążą do perfekcji i często korzystają z nowoczesnych narzędzi wspierających proces tłumaczenia, np. programów typu CAT czy baz terminologicznych i specjalistycznych słowników. Obecnie w procesie tłumaczenia, aby osiągnąć wysoką jakość i poprawność merytoryczną przełożonych treści, staje się konieczne wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dobre firmy translacyjne, z sukcesem wykorzystują nowoczesne technologie, które wspierają proces tłumaczenia i pozwalają zapewniać szybkie i rzetelne tłumaczenia dla klientów. Dobrym przykładem takiej firmy jest biuro tłumaczeń Supertłumacz.

Kontrola jakości i terminowość w biurze tłumaczeń

Efektem rosnącego zainteresowania profesjonalnymi tłumaczeniami są napięte terminy realizacji zleceń. Konieczność dostarczenia klientowi przekładu w określonych ramach czasowych sprawia, że tłumacz powinien realizować translację sprawnie i bez uszczerbku na jakości tłumaczenia. W przypadku dużych projektów tłumaczeniowych może to stanowić wyzwanie, któremu są w stanie sprostać jedynie renomowane biura tłumaczeń ze ściśle kontrolowanym harmonogramem realizowanych zleceń. Realia rynku sprawiają, że odpowiednie zarządzanie terminami staje się kluczową kwestią, nie mniej istotną niż jakość wykonanych przekładów. Zdolność do sprostania wyzwaniom niejednokrotnie jest czynnikiem decydującym o nawiązaniu współpracy z wybranym biurem tłumaczeń

22. luty 2024 12:21