01.10.2019/11:54

GK Gobarto wypracowała w pierwszym półroczu ponad miliard zł przychodów

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała 13,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości ponad 1 mld zł. Zysk EBITDA wyniósł 45,67 mln zł.

W I półroczu br. odnotowano systematyczny wzrost cen żywca wieprzowego. W omawiany okresie jego przeciętna wartość za 1 kg wynosiła w skupie 4,95 zł i była o 10,4 proc. wyższa od rejestrowanej w I półroczu 2018 r. Wzrost cen spowodował poprawę opłacalności chowu trzody, co przełożyło się na wzrost eksportu polskiej wieprzowiny.

Mięso eksportowano głównie do krajów UE (70 proc. udziału), m.in. do Niemiec (14 proc.), Włoch (13 proc.) i na Słowację (6 proc.). Wśród krajów spoza UE największym odbiorcą były Stany Zjednoczone (13 proc.).

Z kolei import żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych do Polski w okresie czterech miesięcy 2019 r. zmniejszył się o 6 proc., do 304 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Wzrostowi cen i eksportu towarzyszył spadek pogłowia trzody chlewnej. Na początku czerwca 2019 r. wynosiło ono ponad 10,78 mln sztuk i było mniejsze o 1,047 mln sztuk, tj. o 8,9 proc. od stanu notowanego w tym samym czasie 2018 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2018 r. – niższe o 247,2 tys. sztuk, czyli o 2,2 proc.

W takich warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w I półroczu br. 20,59 mln zł zysku z działalności operacyjnej przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o 3 proc. i wynoszących 1,09 mld zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 126,7 mln zł, co dało 11,64 proc. udziału w przychodach ogółem. Zysk EBITDA wyniósł 45,67 mln zł, wzrastając r/r o 23,2 proc., natomiast zysk netto – 13,23 mln zł.

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 8 proc. i wyniosły 881,97 mln zł, a zysk segmentu - 12,49 mln zł. EBITDA osiągnęła wartość 20,46 mln zł. Niewielką stratę odnotował segment Przetwórstwo, co było efektem zakończonej integracji przyjętych pod koniec 2017 roku spółek w celu rozbudowy zdolności Grupy w zakresie produkcji wędlin. Proces zakończył się sukcesem, a całą produkcję przeniesiono do zakładu w Sosnowcu. Niemniej generował on wysokie koszty związane z koniecznością podwojenia kosztów wynagrodzeń w obszarze relokowanej produkcji oraz zdublowania części kosztów stałych.

Z początkiem roku zarząd poinformował o wdrożeniu nowej strategii rozwoju na lata 2019-2024, opierającej się m.in. na wzmocnieniu dotychczasowej pozycji jednego z liderów w obszarze produkcji mięsa czerwonego oraz inwestowaniu w nowe fermy zarodowe, zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programu Gobarto 500 chlewni. Nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego będzie także budowa biogazowni.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.