07.09.2017/15:14

Rejestr złodziei sklepowych. GIODO punktuje projekt przygotowany przez resort Ziobry

Brak wystarczającej podstawy prawnej dla utworzenia rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu oraz niestosowanie się do zasad techniki prawodawczej - to główne uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem projektu nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że projekt ustawy opracowany przez resort Zbigniewa Ziobry został opublikowany w czerwcu br. Zakłada on m.in. obniżenie do 400 zł kwoty, od której kradzież w sklepie będzie przestępstwem. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, projektowane przepisy pozwolą skutecznie walczyć z plagą "drobnych" kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy. Resort za te propozycje zmian w prawie został pochwalony m.in. przez Polską Izbę Handlu oraz Polską Organizację Handlu i Dystrybucji.

Projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz niektórych innych ustaw zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona kradzież jest wykroczeniem, czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi co najwyżej 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem – kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś cezurę tę wyznacza wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie 500 zł. Po zmianach granicę stanowić ma 400 zł. Każda kradzież powodująca szkodę powyżej tej kwoty będzie więc dotkliwiej karanym przestępstwem.

Dodatkowo projekt wprowadza zasadę, że próg rozgraniczający wykroczenie od przestępstwa będzie stały (na poziomie 400 zł), a nie uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy innych zmiennych czynników. Dotychczasowy stan rzeczy powodował bowiem, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastała również graniczna kwota kwalifikująca kradzież jako wykroczenie lub przestępstwo. W konsekwencji sądy każdego roku musiały dokonywać przeglądu tysięcy spraw w całym kraju, by stwierdzić, czy dana kradzież, za którą kara nie została jeszcze w całości wykonana, nadal jest przestępstwem, czy już jedynie wykroczeniem.

Jednak niektóre z projektowanych przepisów - te dotyczące utworzenia nowego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych - budzą wątpliwości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przepisy o których mowa miałyby zostać zawarte w znowelizowanej ustawie o informacjach kryminalnych. Ustawa ta określa zasady postępowania przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także podmioty właściwe w tych sprawach.

- Przedmiotowy przepis jasno i precyzyjnie wskazuje, że ustawa o informacjach kryminalnych dotyczy jedynie przestępstw, a nie wykroczeń - zauważa GIODO w opinii do projektu przygotowanego przez resort sprawiedliwości. Zdaniem GIODO, jeśli projektodawca chciałby przenieść do ustawy o informacjach kryminalnych regulacje dotyczące przetwarzania danych o sprawcach wykroczeń, osobach podejrzanych o popełnienie wykroczeń oraz obwinionych i ukaranych za wykroczenia przeciwko mieniu, to winien w tej ustawie zagadnienie to "uregulować w sposób kompleksowy".

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.