22.03.2017/15:06

Kongres Mięsny 2017: Struktura spożycia mięsa w Polsce zmienia się

W ostatnich latach w Polsce doszło do strukturalnej zmiany popytu na mięso. Wzrósł udział konsumpcji drobiu w spożyciu mięsa ogółem (36,1 proc. w 2015 r. wobec 22,2 proc. w 2000 r.) i spadło znaczenie wołowiny (1,6 proc. wobec 10,7 proc.) i wieprzowiny (55,2 proc. wobec 59,0 proc.) - mówił podczas Kongresu Mięsnego 2017 Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole.

Jak zauważył ekspert Credit Agricole, spożycie mięsa i podrobów w Polsce w 2015 r. wyniosło 70,9 kg na mieszkańca wobec 62 kg w 2000 r. (wzrost o ponad 14 proc.). - Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu konsumpcji mięsa w Polsce jest rosnąca zamożność społeczeństwa - podkreślił Borowski.

Główny ekonomista Credit Agricole zaznaczył, że rosnące spożycie mięsa drobiowego w Polsce jest spójne z trendami obserwowanymi w zachodnich gospodarkach Unii Europejskiej oraz w USA. Z jednej strony wynika ono z relatywnie niskiej ceny drobiu względem innych gatunków mięsa. Z drugiej strony wyższemu spożyciu drobiu sprzyja rosnąca popularność zdrowego stylu życia i związany z nim zwiększony popyt na mięso białe.

- Wraz ze stopniowym wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa struktura spożycia mięsa w Polsce będzie upodabniać się do tej obserwowanej w zachodnich krajach UE. W efekcie, w kolejnych latach nastąpi dalszy wzrost udziału spożycia drobiu kosztem wieprzowiny. W horyzoncie prognozy spożycie drobiu w Polsce nieznacznie przewyższy spożycie wieprzowiny i wyniesie ok. 38 kg na mieszkańca - przewiduje Borowski.

Bank Credit Agricole spodziewa się jednocześnie zwiększenia konsumpcji wołowiny, która w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest wyraźnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej i na koniec horyzontu prognozy wyniesie ok. 4 kg na mieszkańca.

Jakub Borowski w czasie swojego wystąpienia omówił także kwestię eksportu polskiego mięsa. Jak zauważył, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. liczba krajów będących odbiorcami polskiego eksportu wieprzowiny zwiększyła się z 65 do 76 w 2015 r. Jednak w 2014 r. doszło do silnego spadku udziału krajów spoza UE w strukturze polskiego eksportu wieprzowiny. Był on spowodowany embargiem wprowadzonym na polski eksport wieprzowiny przez część krajów azjatyckich oraz Rosję będącego konsekwencją pojawienia się przypadków ASF w Polsce.

Zagraniczne rynki szybko zdobywa polska wołowina. W samej tej kategorii liczba krajów będących odbiorcami polskiego eksportu wzrosła w latach 2004-2015 z 47 do 78. W latach 2010-2011 udział krajów spoza UE w strukturze geograficznej polskiego eksportu wołowiny istotnie się zwiększył, co związane było z silnym wzrostem eksportu wołowiny halal, w szczególności do Turcji. Został on zahamowany przez wprowadzony w 2013 r. zakaz uboju rytualnego w Polsce. Przywrócenie jego legalności sprzyja wzrostowi udziału krajów spoza UE w strukturze polskiego eksportu wołowiny.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.