05.01.2021/11:16

Urzędnicy zapewniają, ze monitorują sytuację na rynku gastronomicznym

„Rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19. Od początku epidemii zostały podjęte działania mające na celu przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym” – odpowiada podsekretarz stanu Marek Niedużak na interpelację poselską w sprawie trudnej sytuacji, która w obliczu pandemii koronawirusa dotyka obiekty gastronomiczne. 
 

Do Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek wpłynęła interpelacja poselska Iwony Hartwich w sprawie trudnej sytuacji, która w obliczu pandemii koronawirusa dotyka obiekty gastronomiczne w całym kraju. Odpowiedział na nią podsekretarz stanu Marek Niedużak, w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii po skonsultowaniu sprawy z ministrem zdrowia.
Jak czytamy, decyzje w sprawie wprowadzania i znoszenia obostrzeń są podejmowane na szczeblu rządowym, na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej, w oparciu o analizy i dane
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Z uwagi na rosnącą liczbę nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 Rząd zdecydował o rozszerzeniu dotychczasowych obostrzeń poprzez ograniczenie niektórych działalności, bądź ustanowienie szczególnych zasad ich funkcjonowania, w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko dalszej transmisji SARS-CoV-2. Dystansowanie społeczne to jedno z działań
podejmowanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej. Aktualnie w działalności gastronomicznej możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na
przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

Dla przedsiębiorców z branż, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią i wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, zostały wypracowane środki
wsparcia zawarte w ustawie z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „tarcza branżowa”). Przedsiębiorcy, których kody PKD zostały ujęte w ustawie, mogą ubiegać się, m.in. o zwolnienie ze składek ZUS za listopad, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, dopłatę w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy oraz dotację do 5 tys. zł.

Branża gastronomiczna jest uprawniona do ubiegania się o wymienione środki wsparcia. Ponadto Rząd zapowiedział uruchomienie „tarczy finansowej 2.0”. dla firm z 38 branż objętych kryzysem, w tym dla firm z branży gastronomicznej. Wartość pomocy dla MŚP sięgnie 10 mld zł. Warunkiem przyznania subwencji będzie, m.in. spadek obrotów w 2020 r. o co najmniej 30 proc. w związku z COVID-19. Polski Fundusz Rozwoju umożliwi również umorzenie 100 proc. subwencji uzyskanej z tarczy finansowej 1.0.

Odnosząc się do pytania dotyczącego liczby zamkniętych działalności gospodarczych, informuję, że według danych GUS (źródło: Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON), w okresie od marca do listopada 2020 r., z rejestru REGON zostało wyrejestrowanych 3 227 podmiotów gospodarki narodowej, prowadzących działalność usługową związaną z wyżywieniem. Jednocześnie w sektorze gastronomicznym na ten sam okres przypada 5 328 nowo zarejestrowanych podmiotów.

Rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19. Od początku epidemii zostały podjęte działania mające na celu przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na tzw. tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR. Należy zaznaczyć, że są to narzędzia osłonowe, które się uzupełniają i razem tworzą odpowiedź rządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej kryzysem.

Do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 168 mld zł. Z rozwiązań mogły skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od branży. Nadal istnieje możliwość skorzystania z części instrumentów z tarczy antykryzysowej, w tym z ulg w opłacaniu składek do ZUS oraz ułatwień podatkowych.

Tarczę antykryzysową i inne działania uzupełnia pomoc dla firm w kryzysie, której operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Podstawą tego wsparcia jest przygotowana przez MRPiT ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców. Na pomoc firmom w kryzysie jest do dyspozycji 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat.
 

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • free 07.01.2021

    wszystko zgodnie z planem, skutecznie dobita, która branża kolejna???

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także