07.08.2020/08:50

Grupa Atrium publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r.

Grupa Atrium, będąca właścicielem i operatorem nieruchomości usługowo-handlowych, a także inwestorem na rynku centrów handlowych i innych obiektów usługowo-handlowych w Europie Środkowej, ogłasza wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r.

Grupa odnotowała spadek dochodu netto z najmu o 21 mln EUR. Jeśli jednak pominąć wpływ skutków COVID-19 w wysokości 12 mln EUR (będących głównie wynikiem narzuconych przez polski rząd zwolnień z opłat czynszowych i eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki) oraz wpływ zbycia składników majątkowych o wartości 10 mln EUR netto, wartość dochodu netto z najmu wzrosła o 0,7 mln EUR.

W oparciu o porównywalne dane, dochód netto z najmu spadł o 14,3 proc., lecz wyłączywszy wpływ skutków COVID-19 - dochód netto z najmu odnotował wzrost o 1,0 proc.

Zysk operacyjny EBIDTA oraz skorygowany zysk Spółki na akcję - według danych EPRA - spadły odpowiednio o 24 proc. i 36 proc., lecz pominąwszy wpływ skutków COVID-19 i przeprowadzonego zbycia składników majątkowych - wskaźniki te pozostały na stabilnym poziomie i wyniosły odpowiednio 83 mln EUR i 15,4 eurocentów.

Marża operacyjna spadła do 90 proc., czyli o 5,8 p.p., z czego 3,7 p.p. wynikało z nałożonych przez polski rząd zwolnień z opłat eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki. Na spadek marży operacyjnej wpływ wywarło również wsparcie udzielone najemcom oraz realizowane projekty rozbudowy i modernizacji obiektów.

Stopień windykacji w pierwszej połowie 2020 roku wyniósł 76 proc., co stanowi wypadkową 97 proc. uzyskanych w I. kwartale i 53 proc. w II. kwartale.

Nieruchomości spółki generujące przychody odnotowały spadek wartości na poziomie 3.3 proc.(z wyłączeniem 5 nieruchomości sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży - sprzedane w lipcu 2020 r.) (88 mln EUR), co w głównej mierze jest efektem wzrostu stóp kapitalizacji (yield expansion) ze wszystkich obiektów w portfelu z 6,4 proc. na dzień 31 grudnia 2019 roku do 6,5 proc. na dzień 30 czerwca 2020 roku, przy czym różnica odzwierciedla przejściowy wpływ na przepływy pieniężne wsparcia udzielonego najemcom w związku z pandemią COVID-19. Warszawa i Praga wykazały większą odporność i spadek wartości był niższy - na poziomie 2,7 proc., natomiast w przypadku Rosji wyniósł 7 proc., co - oprócz powyższych przyczyn - miało swoje źródło w trendach na rynku walutowym w pierwszym półroczu.

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa konsekwentnie realizowała swoją strategię rotacji i repozycjonowania portfela, w ramach czego przeprowadzono transakcje na 75 mln EUR, w tym sprzedaż w styczniu centrum handlowego Atrium Duben na Słowacji oraz w lipcu pięciu obiektów w Polsce.

Dywidenda za III. kwartał 2020 roku (przewidziana do wypłaty tytułem spłaty kapitału) zostanie wypłacona w dniu 30 września 2020 roku akcjonariuszom figurującym w księdze akcyjnej na dzień 9 września 2020 roku, przy czym pierwszym dniem notowania akcji bez prawa do dywidendy jest dzień 8 września 2020 roku. Okres zgłaszania wyboru rodzaju dywidendy - w akcjach lub w gotówce - rozpocznie się dnia 10 września 2020 roku, a zakończy 22 września 2020 roku.

Przed rozpoczęciem tego okresu akcjonariuszom wysłany zostanie okólnik zawierający szczegółowe informacje dotyczące wyboru rodzaju dywidendy - w akcjach lub w gotówce, w tym wskazówki dotyczące dokonywania wyboru i informacje o stosunku wymiany. Informacje te będą także dostępne na stronie internetowej Spółki.

– Pandemia COVID-19 cały czas ma wpływ na naszą działalność. Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń trwającym od początku maja i obecnym otwarciem 87 proc. obiektów z naszego portfela, zaczynamy obserwować powrót do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Szybko podjęte przez nas działania, w tym również proaktywne kontakty z naszymi najemcami oraz modyfikacja terminów zapadalności naszych zobowiązań, w połączeniu z jakością naszego portfela oraz korzystnym bilansem zapewniły nam dobrą pozycję, by poradzić sobie obecnymi wyzwaniami. Jesteśmy spokojni, ponieważ reakcja rządów w krajach naszej głównej działalności była szybka i zdecydowana, co poskutkowało niższą liczbą zakażeń i zgonów, a w konsekwencji wcześniejszym zniesieniem restrykcji – powiedział Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy.

– Obecny kryzys przyspieszył wiele trendów, które już wcześniej miały wpływ na nasz sektor i w ostatnich latach były motorem realizacji nowej strategii oraz działań w zakresie repozycjonowania portfela. Ludzie to stworzenia stadne i dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że nasze miejskie centra handlowe zaspokajające potrzeby lokalnych społeczności będą nadal odgrywały ważną rolę zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. W dalszym ciągu wierzymy w słuszność naszej strategii dywersyfikacji działalności polegającej na rozszerzeniu jej o sektor mieszkań na wynajem na naszych kluczowych rynkach - w Polsce i Czechach, gdzie podstawowe wyniki gospodarcze nadal - pomimo globalnego kryzysu - są korzystne. I na koniec, chciałbym powtórzyć, że w tych trudnych czasach naszym nadrzędnym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i konsumentów – uzupełnił Liad Barzilai.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także